Prof. Dr Karol Sauerland

Członkostwo w towarzystwach naukowych, redakcjach naukowych i kapitułach oraz nagrody (wybór)

 • 1980-1990 członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG)
 • 1992-2000 Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Odz. Warszawski)
 • w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych członek Zespołu redakcyjnego Literatury na Świecie
 • 1987-1989 wydawca czasopisma Europa w drugim obiegu
 • od r. 1991 Współwydawca rocznika Jahrbuch für Internationale Germanistik
 • 1994 Fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin
 • 1995 Nagroda Fundacji im. Aleksandra Humboldta
 • od r. 1994 członek Rady Naukowej rocznika Germanistisches Jahrbuch Polen. Convivium, wyd. przez DAAD
 • 1996 roku odznaczony medalem "Za zasługi dla Rozwoju Uczelni" przyznawanym przez Senat UMK w Toruniu.
 • członek Rady Redakcyjnej Pal - Przegląd Artystyczno-Literacki, (Künstlerisch-Literarische Rundschau), Toruń (1997-2001)
 • Correspondending Editor in Hannah Arendt Newsletter (od 1999)
 • 1993-2003 członek międzynarodowej kapituły, która przyznaje corocznie nagrodę "Europäischer Buchpreis" (w związku z Targami Książkowymi w Lipsku)
 • 1994-2003 członek międzynarodowej kapituły, która przyznaje corocznie nagrodę Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken w Bremie, zostałem ponownie członkiem w r. 2007
 • od 1996 członek międzynarodowej kapituły Adamas-Stiftung Götz Hübner für interkulturelle Studien am griechisch-deutschen und polnisch-deutschen Beispiel, od r. 2004 przewodniczący
 • 1994 Fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin
 • 1995 Nagroda Fundacji im. Aleksandra Humboldta
 • 2004 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • od r. 2003 członek Komitetu Nauki Filologicznej (2003-2007 członek Zarządu)
 • od 2006 członek Rady Programowej Przeglądu filozoficzno-literackiego
 • od 2010 członek Członek Komitetu Dzieł Wszystkich Friedricha Nietzschego
 • 2015 Nagroda Petöfiego, Budapeszt