Prof. Dr Karol Sauerland

Wywiady

 1. Z Ingeborg Bachmann, w: Literatur und Kritik, Wien 1974, Nr.86/87, S. 363-367 i Literatura na Świecie, 8/1974, S. 166-173 (teraz też w: Literatur- und Kulturtransfer als Politikum am Beispiel Volkspolens, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2006, S. 145-148).
 2. Z Güntherwm Grassem, w: Literatura na Świecie, 3/1976, S. 167-173
 3. Z Siegfried Lenz (razem z Barbarą Surowską), w: Literatura na Świecie, 5/1978, S. 353-365
 4. Z Peterem Steinem, w: Literatura 24.7.1975, S.12 (Słowo to jedyna szanca teatru) oraz razem z Jerzym Koenigiem: Ze Steinem o wspominaniu (Z Stein über das Erinnern), „Dialog”, nr 6, (333) 1984, S. 125-136.
 5. Z Benno Bessonem, w Literatura, 1975
 6. Z Taborim, Literatura (Eksperyment psychologiczny w teatrze), S. 10-14. Przełożono na polski: Anna Wołkowicz.
 7. Z Hansem Weigelem, Literatura na Świecie, 5/1980
 8. Z Adolfem Muschgiem, Literatura O Kellerze, sobie i literaturze szwajcarskiej. Rozmowa z Adolfem Muschgiem, w Literatura 27 (1978), S. 14-15
 9. Z Horstem Bienkiem (razem z Cezarym Jennem), Europa 1988, (teraz rówinież w: Literatur- und Kulturtransfer als Politikum am Beispiel Volkspolens, S. 131-137).
 10. Z Elke Erb, w: Übersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv, Nr.2., Słubice 2011, S. 94-106
 11. Rozmowa: Michał Brumlik i Karol Sauerland: http://www.campus.de/leseproben/9783593392714.pdf
 12. Z Elke Erb, w: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv, Nr.2, Słubice 2011, S. 94-106
 13. Z Anną Wołkowicz, w: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv, Nr.10, Słubice 2021, S. 116-127
 14. Z George Tabori, w: Hier ist mein Zuhause. Gegenwartsdrama in Mitteleuropa, ed. Anna Majkiewicz und Agata Mirecka, Wiesbaden 2021, S. 181-187