Prof. Dr Karol Sauerland

Prof. dr hab. Karol Sauerland

ur. w Moskwie, matura w Halle, studia filozoficzne w Berlinie (Uniwersytet im. Humboldta), które musiał przerwać z powodów politycznych, potem studia matematyczne i germanistyczne w Warszawie

1963-65
asystent matematyki UW (u profesora Andrzeja Mostowskiego)
1965
mgr germanistyki UW, asystent Katedry Germanistyki UW (u profesor Elidy Marii Szaroty)
1970
dr germanistyki UW, adiunkt Katedry Germanistyki UW
1975
dr hab. na podstawie pracy habilitacyjnej o estetyce T. W. Adorna, docent Instytutu Germanistyki UW
1977-2005
kierownik Zakładu Literaturoznawstwa przy Instytucie Germanistyki UW
1979-86
kierownik Katedry Germanistyki UMK oraz od 1990-2006 oraz od 1990-2006
1980
członek Solidarności, członek uniwersyteckiego Zarządu Solidarności UW
1989
prof. zwyczajny UW i UMK (powołanie na profesurę zostało zatrzymane przez KW PZPR, istnieje odpowiednie pismo, ujawnione kilka lat temu)
1980-1990
członek Zarządu „Internationale Germanistenvereinigung (IVG)“

od roku 1993 jeden z wydawców Jahrbuch für Internationale Germanistik
1991-2000
Prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddziału Warszawskiego
1993-2000
członek Międzynarodowej Kapituły „Europäischer Buchpreis“ w Lipsku
1994
Fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin
1995
Nagroda Fundacji im. Alexandra von Humboldt
od 1996
członek Kapituły „Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken“ w Bremie z krótką przerwą
1996-2001
Członek Rady Redakcyjnej Pal - Przegłąd Artystyczno-Literacki, Toruń
od 2003
przewodniczący fundacji im. Adamasa w Schorndorfie koło Stuttgartu
2006
Członek Rady Programowej Przeglądu Filozoficzno-Literackiego, Warszawa
2010
Członek Komitetu Dzieł Wszystkich Friedricha Nietzschego
2011/2012
profesor Akademii Jana Długosza w Częstochowie
od 2013
profesor zwyczajny Akademii Pomorskiej w Słupsku
2015
Nagroda im. Petöfiego (Budapeszt)